2022/2023 Trimester 1 timetable for Maxwell 810

M8109:00 - 9:5010:00 - 10:5011:00 - 11:5012:00 - 12:5013:00 - 13:5014:00 - 14:5015:00 - 15:5016:00 - 16:50
MonDevelpng Organisatnal Capacity Seminar (weeks 1-13)Develpng Organisatnal Capacity Seminar (weeks 1-13)
TuePage To Stage:Drama Text Trans Seminar (weeks 1-13)- - (week 11)
Wed- Meeting (week 3)Final Portfolio Workshop (weeks 1-13)- Meeting (weeks 3-13)
ThuInternational Business & Mgmt Seminar (weeks 1-13)International Business & Mgmt Seminar (weeks 1-13)International Business & Mgmt Seminar (weeks 1-13)
Fri

Last update: Mon 28 Nov 03:19:19 GMT 2022

Other timetables: Trimester 2 / Students / Staff / LHG14 / CH1 / CH2 / CH3 / CH4 / CH5 / CH6 / CHS1-2 / CHS3 / CHUPPER / PLG04 / PLG05 / PLG12 / PLG15 / PLG16 / PG9 / PG10 / P102 / P103 / P105 / P106 / P107 / P108 / P109 / P111 / P113 / P114 / P116 / P119 / P120 / P330 / P331 / P337 / P338 / G1 / G2 / M115 / M200 / M714b / M719 / M806 / M808 / M810 / M813 / M816 / M819 / M822 / M823 / M824 / M902 / M907 / M912 / M914 / M916 / M918 / MH1 / MHLower / MHUpper / SB2.03 / SB2.04 / SB2.06 / SB2.09 / SB2.10 / SB2.17 / SB2.18 / SB2.19 / SB2.21 / FREEROOMS / FREEROOMSv2